Installatiehulp

Beschikbare ruimte
Op een schuindak is de maat van 1 zonnepaneel 1 mtr. breed en 1,66 mtr hoog. Dit is inclusief de ruimte die nodig is voor het bevestigen van het zonnepaneel. Zorg altijd dat u rondom het veld van zonnepanelen een 30 cm vrije ruimte houd. Op een platdak dient u bij plaatsing in landscape te rekenen met 3 m2 per paneel, u dient tussen de rijen zonnepanelen minimaal 1 mtr. vrije ruimte vrij te houden i.v.m. schaduw val van de zonne panelen.
Houd er rekening mee dat u minimaal een 0,5 mtr van de dakrand verwijderd blijft, dit is namelijk wettelijk verplicht.

Gebruik ons keuze advies om het aantal panelen op uw dak uit te rekenen.

Richting zonnepanelen op uw dak
Het beste rendement bereikt u met het plaatsen van zonnepanelen op het zuiden (zuidoost tot zuidwest). Westen of oosten is ook mogelijk maar dit resulteert in een lager rendement.

Type dak
Op een schuin dak kun je zonnepanelen plaatsen met een hellingshoek tussen 20-60 graden. Optimaal is ongeveer 35 graden. Tijdens het bestellen geeft u aan hoe u de panelen gaat installeren, afhankelijk van deze keuze worden alle benodigde materiaal geleverd. Kies een gedeelte van uw dak waar geen of zo min mogelijk schaduwwerking van bomen of dakkapel is.

Vergunning
In Nederland heb je voor het plaatsen van zonnepanelen geen vergunning nodig. Uitzonderingen zijn o.a. monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten.

Plaatsing omvormer
Plaats de omvormer zo dicht mogelijk bij de panelen, de afstand dient zo klein mogelijk te zijn. Zo ben je er zeker van dat geen opgewekte energie verloren gaat door de afstand tussen panelen en omvormer.

Installatie in meterkast
Laat je zonnepanelen installeren met een vermogen van 600 Wp of meer, dan is er een vrije groep nodig in de meterkast. Hiervoor kunt u de hulp inschakelen van DHZ-Zonnepanelen.

Elektriciteitsmeter 
Zorg ervoor dat je elektriciteitsmeter terug kan draaien als de zonnepanelen meer energie produceren dan je op dat moment verbruikt, je levert dan energie terug aan het netwerk. Hoe dit precies in zijn werk gaat hangt af van het type meter dat in de meterkast aanwezig is.